Výhradný distribútor

Shopping Cart

close

Žiadne produkty v košíku.

Return to shop

Výhradný distribútor

Shopping Cart

close

Žiadne produkty v košíku.

Return to shop

Výherná súťaž o produkty značky Crystal Nails

I. Účel spotrebiteľskej súťaže
Účelom súťaže je reklama a propagácia produktov značky Crystalnails.
II. Organizátor súťaže
Organizátorom súťaže je spoločnosť Crystalnailsba s.r.o.
Sídlo: nám. B.Bartóka 3220, Veľký Meder 932 01
Tel.: +421 (0)915 066 073
IČO: 45 630 364
IČ DPH: SK 20 23 079 531
(ďalej len “Organizátor”).
III. Začiatok a ukončenie súťaže
1. Súťaž sa začína 02. 02. 2011 a účastník sa môže zapojiť do 28. 02. 2010.
2. Ukončenie súťaže môže byť upravené organizátorom.
IV. Účasť v súťaži
1. Súťaže sa môže zúčastniť iba zaregistrovaný zákazník na stránke crystalnailsba.sk, okrem zamestnancov Organizátora a ostatných firiem, ktoré sa podieľajú na tejto Súťaži vrátane ich blízkych osôb podľa § 116 Občianskeho zákonníka.
2. Účastníkom súťaže sa automaticky stane každý, kto splní všetky podmienky účasti v súťaži, teda vyplní aj všetky povinné údaje v registračnom formulári.
3. Zákazník sa môže stať účastníkom súťaže len jedenkrát počas trvania súťaže.
V. Žrebovanie
Do žrebovania budú zaradení účastníci súťaže, ktorí splnili podmienky účasti uvedené v článku IV. týchto Podmienok.
Žrebovanie a zverejnenie výsledkov žrebovania sa bude vykonávať 01.03.2010. Výsledky žrebovania budú uverejnené na stránke v štruktúre : Cena – Meno a priezvisko výhercu – Mesto. Výhercov budeme aj kontaktovať telefonicky, alebo mailom.
VI. Výhry
Každý účastník počas trvania súťaže získava 5% zľavu z ceľkovej objednávky. Zľavy budú prideľené po prijatí objednavok.
Ceny:
1. cena – kurz modelovaniav hodnote 70€
2. cena – baliček produktov Crystalnails v hodnote 50€
3. cena – baliček produktov Crystalnails v hodnote 30€
VII. Záverečné ustanovenia
1. Ak sa preukáže, že výhercom sa stane osoba, ktorá nespĺňa podmienky účasti v súťaži podľa článku IV. týchto Podmienok, na cenu, výherca nemá nárok na výhru a cena prepadá v prospech Organizátora.
2. V prípade, ak výhry z tejto súťaže podliehajú dani z príjmov alebo akejkoľvek inej dani, príslušnú daň je povinný zaplatiť výherca podľa platných právnych predpisov.
3. Výsledky súťaže sú konečné, bez možnosti odvolania. Finančná náhrada a vymáhanie výhier súdnou cestou je vylúčené.
4. Účastníci súťaže nemajú právny nárok na úhradu nákladov zo strany Organizátora, ktoré im vzniknú v súvislosti s ich účasťou v súťaži.
5. Účasťou v súťaži dáva účastník v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov Organizátorovi súťaže svoj súhlas so spracovaním svojho mena, priezviska, telefónneho čísla a adresy poskytnutých v rámci súťaže a k ich využívaniu na ďalšie marketingové účely.
6. Tieto podmienky sú uložené u Organizátora súťaže a zverejnené na internetovej stránke http://crystalnaislba.sk/Xxxxxxxxxxxx .

 

I. Účel spotrebiteľskej súťaže

Účelom súťaže je reklama a propagácia produktov značky Crystal Nails.

 

II. Organizátor súťaže

Organizátorom súťaže je spoločnosť Crystalnailsba s.r.o.

 

Sídlo: nám. B.Bartóka 3220, Veľký Meder 932 01

Tel.: +421 (0)915 066 073

IČO: 45 630 364

IČ DPH: SK 20 23 079 531

(ďalej len “Organizátor”).

 

III. Začiatok a ukončenie súťaže

1. Súťaž sa začína 12. 02. 2011 a účastník sa môže zapojiť do 13. 03. 2010.

2. Ukončenie súťaže môže byť upravené organizátorom.

 

IV. Účasť v súťaži

1. Súťaže sa môže zúčastniť iba zaregistrovaný zákazník na stránke crystalnailsba.sk, okrem zamestnancov Organizátora a ostatných firiem, ktoré sa podieľajú na tejto Súťaži vrátane ich blízkych osôb podľa § 116 Občianskeho zákonníka.

2. Účastníkom súťaže sa automaticky stane každý, kto splní všetky podmienky účasti v súťaži, teda vyplní aj všetky povinné údaje v registračnom formulári.

3. Zákazník sa môže stať účastníkom súťaže len jedenkrát počas trvania súťaže.

 

V. Žrebovanie

Do žrebovania budú zaradení účastníci súťaže, ktorí splnili podmienky účasti uvedené v článku IV. týchto Podmienok.

Žrebovanie a zverejnenie výsledkov žrebovania sa bude vykonávať 14.03.2010. Výsledky žrebovania budú uverejnené na stránke v štruktúre : Cena – Meno a priezvisko výhercu – Mesto. Výhercov budeme aj kontaktovať telefonicky, alebo mailom.

 

VI. Výhry

Každý účastník,ktorý správne odpovie na otázky počas trvania súťaže získava 5% zľavu z celkovej objednávky. Zľavy budú prideľené po prijatí objednavok.

Ceny:

1. cena – kurz modelovaniav hodnote 70€

2. cena – baliček produktov Crystalnails v hodnote 50€

3. cena – baliček produktov Crystalnails v hodnote 30€

 

VII. Záverečné ustanovenia

1. Ak sa preukáže, že výhercom sa stane osoba, ktorá nespĺňa podmienky účasti v súťaži podľa článku IV. týchto Podmienok, na cenu, výherca nemá nárok na výhru a cena prepadá v prospech Organizátora.

2. V prípade, ak výhry z tejto súťaže podliehajú dani z príjmov alebo akejkoľvek inej dani, príslušnú daň je povinný zaplatiť výherca podľa platných právnych predpisov.

3. Výsledky súťaže sú konečné, bez možnosti odvolania. Finančná náhrada a vymáhanie výhier súdnou cestou je vylúčené.

4. Účastníci súťaže nemajú právny nárok na úhradu nákladov zo strany Organizátora, ktoré im vzniknú v súvislosti s ich účasťou v súťaži.

5. Účasťou v súťaži dáva účastník v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov Organizátorovi súťaže svoj súhlas so spracovaním svojho mena, priezviska, telefónneho čísla a adresy poskytnutých v rámci súťaže a k ich využívaniu na ďalšie marketingové účely.

6. Tieto podmienky sú uložené u Organizátora súťaže a zverejnené na internetovej stránke http://crystalnailsba.sk/cms.php?id_cms=9 .

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *